Menu

shanipic

 

The Three-Ways Love Affair Of The Social Sector

 

The relationship between Philanthropists and NGOs is complex and diverse. One would look at it as an interaction of authority, while another would look at it as a partnership. What is the best way to conduct this delicate connection? And how do we cope when other entities enter this relationship?

 
זרקור: בית הגפן

המתיחות שאפפה את התקופה האחרונה לא פסחה על אף בית בישראל. בעוד שחלקנו מסיטים את המבט באדישות, או מרכינים ראש בייאוש, בית אחד מביט אל המתיחות בעיניים ויש לו הרבה מה להגיד. זהו בית הגפן.
בית הגפן, מרכז יהודי ערבי בחיפה, הוקם מתוך חזון לבסס חברה שוויונית וסובלנית בישראל. העמותה, פועלת ליצירת מרחבים קהילתיים משותפים בתרבות, בספורט, בחינוך ובתיירות, ומובילה מגוון תכניות נוער ייחודיות המועברות לכ-650 בני נוער בכל שנה. 

ברושור לכתבה

 בניית יכולות: קורס דירקטורים לחברי ועד מנהל 

בשנים האחרונות, בישראל ובעולם כולו, נמתחים ומטשטשים הגבולות בין המגזרים השונים – העסקי, הציבורי והשלישי. לצד השינויים הכלכליים והארגוניים המעידים על תהליך זה, בין היתר – השקעות אימפקט, עסקים חברתיים, אג"ח חברתי, אחריות תאגידית חברתית וכיוצא באלה, תהליך בולט הוא השתלבותם של בכירים מעולם העסקים, ואנשי מקצוע בתחומי המקצועות החופשיים, בארגוני החברה האזרחית, כחברי ועד מנהל. 

400 מילים על אהבה ואסטרטגיה

"פילנתרופיה אסטרטגית" היא מונח שמשקף בתוכו את השינויים המהותייים שעבר העולם הפילנתרופי והחברתי בעשורים האחרונים ויש עליו לא מעט ביקורת ערכית הן מצד תורמים ותיקים והן מצדם של הארגונים החברתיים.
הטענה המרכזית היא שהמונח מחבר את "הפילנתרופיה", שבשורשה אהבה ונתינה המונעת על ידי רגשות וחובה מוסרית, יחד עם "אסטרטגיה", המזוהה כל כך עם העולם העסקי, עיקר מטרתה לאפשר מיקסום רווחים ולכן גם מגלמת בתוכה את הקפיטליזם. אז מתי וכיצד נולד האוקסימורון והאם באמת שני המונחים לא יכולים לחיות בשלום זה לצד זה?

Contact Us

 

Marom Group

8 Mikveh Israel st. Tel Aviv, Israel 6511403

Phone: +972-77-500-4265

Fax: +972-77-550-2179

Email: office@marompb.com


Follow Us: fb iconlinkdin icon

.

Please type your full name.
Please enter your phone number.
Please enter your email address