Menu
הכל נשאר במשפחה - על קרנות משפחתיות ואסטרטגיה

 

 מאת: עינת דביר, סמנכ"לית אסטרטגיה

 

מתוך כלל האמצעים שעומדים לרשותם של פילנתרופים להשפיע על החברה, נתינה דרך קרן משפחתית טומנת בחובה את האפשרות לערב בני משפחה דרך למידה ושיתוף פעולה תוך כדי ביסוס המורשת המשפחתית וערכי המשפחה, מלבד תרומה לשינוי חברתי בפני עצמו. מכיוון שתהליכים אלה יוצרים דיון ושיח בין בני המשפחה, באופן טבעי צפים במהלכם הבדלים הן בתפיסות העולם האישיות של בני המשפחה והן בדבר המורשת הרצויה של המשפחה, הבדלים אלו יוצרים פעמים רבות קשיים ואתגרים ייחודיים.

 

עם זאת, שיח פתוח ומתן תשומת לב להתנהלות בונה ומקדמת עשויים לעזור למשפחה להתגבר על האתגרים הללו ולממש את המטרות הרצויות באמצעות פילנתרופיה. הניסיון המקצועי שלנו בקבוצת מרום בהובלת תהליכי תכנון אסטרטגי עבור קרנות משפחתיות מלמד כי גלומות בהם גם הזדמנויות יוצאות דופן עבור המשפחה, כמו חיזוק קשרים בין-דוריים, הנחלת ערכי נתינה לדורות הבאים וזיהוי מכנה משותף בין בני ובנות המשפחה.

 

אף על פי שבארצות הברית פועלות למעלה מ-40,000 קרנות משפחתיות אשר תורמות כספים בסכום כולל של למעלה מ-21.3 מיליארד דולר בשנה (על פי נתוני ה-Foundation Center), אין הגדרה משפטית רשמית לישות של קרן משפחתית. רוב מכוני המחקר בתחום הפילנתרופיה מתייחסים לקרנות משפחתיות כקרנות שהכסף שלהן מגיע ממשפחה אחת, אשר חבריה משמשים כנאמני הקרן או מנהליה.

 

כשאנחנו עובדים עם משפחות כדי להקים קרן משפחתית או כדי להגדיר אותה מחדש, התהליך מכוון לבניית תהליך אסטרטגי עמוק שיענה על צרכי המשפחה ושאיפותיה. התהליך בנוי על פי מתודולוגיה אשר כוללת סדנאות משפחתיות, שיחות אחד על אחד, מפגשים משפחתיים הנערכים לאורך סוף שבוע שלם וכן הלאה. כל תהליך נתפר למידותיה של המשפחה במיוחד, אולם ישנם קווים כללים משותפים המאפיינים תהליכים מסוג זה:

 

1. הבנת מוטיבציות וערכים – למוטיבציות וערכים יש השפעה מכרעת על התנהגות האדם והם מעצבים תהליכי קבלת החלטות. לרוב הם נובעים מהעבר האישי שלנו, מהאופן שבו חונכנו ומהסביבה בה גדלנו.

 

2. הגדרת מטרת על וחזון – מטרת על היא המטרה לשמה פועלת הקרן, בעוד החזון הוא התוצאה המיוחלת. מטרת העל אמורה להיות מושגת, בעוד החזון הוא העתיד הרחוק שאליו שואפים להגיע דרך השגת מטרת העל.

 

3. זיהוי קהלי יעד - אחרי שהבנו מדוע המשפחה רוצה לתת כספים (מוטיבציות וערכים) ומה היא שואפת להשיג (מטרת על וחזון), הצעד הבא הוא להגדיר "מי", כלומר מי הם החלקים באוכלוסייה שיושפעו ממאמצי הנתינה.

 

4. מחקר שוק - במטרה להכיר את הסביבה שבו הקרן רוצה לפעול, נבדוק מי הם השחקנים המרכזיים בשוק (ארגוני חברה אזרחית, תורמים) ואילו סוגי פתרונות הם מציעים, נעריך את הצלחתם ונציע דרכים לשפר מודלים קיימים של פעולה.

 

5. תכנון תכנית עבודה שנתית וארוכת-טווח - לאחר זיהוי האסטרטגיה הפילנתרופית הרצויה, נגדיר מטרות ויעדים המשקפים את מטרת העל והחזון ונמקם אותם על ציר זמן שיתווה את הקצב הרצוי בהתקדמות השלמת המשימות.

 

6. מדידה והערכה - מעקב אחר מדדים של פעילות מאפשר שיפור עתידי באמצעות מנגנוני היזון חוזר, במטרה להעריך באיזו מידה מושגת ההשפעה הרצויה של הפעילות על החברה.

 

הקמת קרן משפחתית, כמו גם בחינה מחודשת שלה, הם תהליכים רגישים ומורכבים, הכוללים בחינה של דינמיקה משפחתית, דיון על דעות אישיות וכפועל יוצא מכך גם חשיפת הבדלים בעמדות של חברי משפחה שונים. יחד עם זאת, לפילנתרופיה יש יכולת ייחודית לייצר שיחות מלאות תובנות חיוביות על האופן שבו משאבים של המשפחה וסמכות של גורמים שונים בו עוברים מדור לדור באמצעות פעילות משותפת וערכים משותפים.  הצלחתו של תהליך אסטרטגי בהתהוותה ובפיתוחה של קרן משפחתית תלוי בגישה מדודה ומתוכננת, ובו זמנית פתוחה וגמישה, המאפשרת לבני המשפחה לפתח ביניהם דיונים משמעותיים לצד היכולת לקדם את הדיון למסגרת של עשייה וקבלת החלטות. 

 

 

Contact Us

 

Marom Group

8 Mikveh Israel st. Tel Aviv, Israel 6511403

Phone: +972-77-500-4265

Fax: +972-77-550-2179

Email: office@marompb.com


Follow Us: fb iconlinkdin icon

.

Please type your full name.
Please enter your phone number.
Please enter your email address