Menu

הטמעת מדיניות מגדרית

במגזר השלישי רצה בדיחה ישנה על כך שארגון שרוצה להוכיח שהטמיע מדיניות של שוויון מגדרי צריך רק לשלב מספר פעמים את המילים "מגדר" או "נשים" בבקשות למענקים מקרנות. בבסיס הבדיחה נמצאת ההנחה שעל אף הדרישה ההולכת וגוברת להטמיע מדיניות מגדרית (Gender Mainstreaming) בתכניות ובפעילויות של מלכ״רים, אף אחד או אחת לא באמת יודעים מה זה ואיך ליישם זאת.

לכבוד יום האשה הבינלאומי 2018 - שיחה עם מיכל גרא מרגליות, מנכ"לית שדולת הנשים בישראל

לקראת יום האישה הבינלאומי התפנתה מנכ"לית שדולת הנשים לשוחח אתנו על מצב הנשים בישראל ועל פעילותו של ארגון חברתי פמיניסטי בעולם פיתוח המשאבים. לפני כשנה וחצי נבחרה עו"ד מיכל גרא מרגליות לתפקיד מנכ"לית שדולת הנשים בישראל, ארגון המתמקד בקידום מדיניות והטמעת חשיבה מגדרית בקרב מקבלי ההחלטות (Gender Mainstreaming) ואף פועל לפתרון בעיות נקודתיות שזוהו כסוגיות אסטרטגיות.

נשים ופילנתרופיה - מגמות 2018

בעולם הפילנתרופיה העכשווי, עליית כוחן והשפעתן של נשים תורמות ושל רשתות נשים פילנתרופיות נתפס כגורם משפיע ומשמעותי במיוחד. מגמה סטטיסטית זו נצפתה בכל טווחי הגילאים ובמקומות שונים ומגוונים בעולם. מעבר לכך, נשים מחזיקות בעמדות מפתח בקרנות ובגופים פילנתרופיים ומובילות בבניית רשתות נתינה וקרנות מייעצות לתורמים.

צרות של עשירים - סקירת ספרות וראיון עם מחבר הספר פיליפ וייל

"צרות של עשירים" הוא הספר הראשון שנכתב בעברית על המורכבות הטמונה בניהול הון משפחתי. הספר מביא למפגש בין כסף ומשפחה, כל אחד מהם נושא טעון ומורכב בפני עצמו, זווית מקצועית ייחודית של פמילי אופיס - משרד הנותן שירות למשפחות בעלות הון. מסתבר שלרבים קשה לדבר על כסף, גם כשאין להם מספיק וגם כשיש הרבה ממנו.

Contact Us

 

Marom Group

8 Mikveh Israel st. Tel Aviv, Israel 6511403

Phone: +972-77-500-4265

Fax: +972-77-550-2179

Email: office@marompb.com


Follow Us: fb iconlinkdin icon

.

Please type your full name.
Please enter your phone number.
Please enter your email address